Çevre Yönetim Kapsamı

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standart şartlarına göre kurulan Beta Kimya A.Ş.’de Çevre Yönetim Sistemi, tüm lokasyonlarımız ile bu lokasyonlarda gerçekleştirilen tüm faaliyetlerimizi, komşularımızı, aşağıda da detaylandırılmış olan tüm süreçlerimizi ve pazarladığımız tüm ürün çeşitlerimizi kapsamaktadır.

 • Kaynak Yönetimi
 • Bilgi Sistemleri
 • Satınalma
 • Bakım Onarım
 • Üretim Planlama
 • Depo Lojistik
 • Üretim
 • Ürün Geliştirme, Tasarım
 • Kalite Kontrol
 • Yönetim Sistemleri
 • Finans
 • Muhasebe
 • Satış Pazarlama
 • Müşteri İlişkileri
 • İthalat

 

Ürün çeşitlerimiz: PVA, Hotmelt, CA, Marin, Membran Pres, Silikon, Hızlı Yapıştırıcı, Köpük, Sıvı Çivi, Akrilik Mastik, Bantlar, Dezenfektan, Teknik Aerosol, Hibrit Yapıştırıcı, Kimyasal Dübel, PU Mastik Sosis, Silikonize Akrilik Mastik.

Kuruluşun paydaşları olarak, müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, hissedarlar, resmî kurumlar, komşular, toplum ve çevre dikkate alınarak süreçler planlanmıştır.

Sistem tasarımında; müşteri tatmini, çalışanların (geçici faaliyetler ve taşeron çalışanları dahil) sağlığı, güvenliği ve katılımı, çevre duyarlılığı, tedarikçi ilişkileri, rekabetçiliğin sürdürülmesi, verimliliğin sağlanması hedeflenmiştir.

Bu kapsamda Çevre standardının revizyonları dikkate alınarak düzenli olarak gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir.

Çevre Yönetim Sistemimizin performansı Genel Müdürümüzün liderliğinde İSG & Çevre Birimimizin sorumluluğunda ve takibinde şirket bünyesindeki tüm süreç liderleri tarafından yürütülmektedir.

Çevre mevzuatı ile ilgili uygunluk yükümlülükleri Lebib Yalkın aboneliği ile takip edilmektedir. Kurulmuş olan Atık Yönetim Sistemi ile tehlikeli, tehlikesiz ve ambalaj atıklarımız lisanslı atık firmaları aracılığıyla bertaraf edilmektedir.