Kalite Politikamız

BETA KİMYA mobilya, inşaat, kağıt, ambalaj ve tekstil sektöründe kalite ve sağlamlığı ön planda tutarak müşteri istekleri doğrultusunda yapıştırıcı üretimini amaç edinmiştir. Vizyonumuz ürünlerimizde ve hizmetlerimizde kaliteyi; yönetim ve çalışanlarımız tarafından ortaklaşa belirlenen ve benimsenen bir olgu olarak bir yaşam biçimi haline getirmektir.

Bu ilkelerimiz doğrultusunda:

Üretimde kaliteli ham malzeme kullanarak ve standartlara uygun olarak müşteri isteklerini kalite, maliyet-zaman ve miktar yönünden en iyi seviyede karşılayarak sürekli müşteri memnuniyetini sağlamayı,

Çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ile iş birliği yaparak üretim süreci ve sonrasında çevreyi korumayı, ürün kalitesinde sürekliliği sağlamayı, insan sağlığı ve işyeri güvenliği gereklerine uyulmasını çalışma ve yaşam tarzı olarak benimsemeyi,

Çalışanların yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen bireyler haline gelmeleri için eğitime ve ekip çalışmalarına önem vermeyi, eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırmayı,

Müşteri Memnuniyeti, sürekli iyileştirme ve sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda, süreçlerimizin verimliliğine tüm çalışanlarımızı ortak etmeyi, daima daha iyiyi ve hatasızı aramayı,

Faaliyetlerimizi ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasal şartlara uygun ve örnek bir yönetim sistemi ile yürütmeyi,

Risk ve fırsat değerlendirme çalışmaları yaparak, düzenli denetimlerle yönetim sistemleri etkinliğini ölçümlemeyi ve yeni uygulamaları entegre etmeyi,

Politikamız doğrultusunda hedeflerimizi sürekli gözden geçirerek; yönetim kadrosundan, tüm alt birim çalışanlarına kadar, bu hedefleri, çalışanlarımıza açıkça anlaşılmasını sağlayacak şekilde oluşturmayı, iletmeyi ve bunun için iletişim kanallarının açık tutulmasını sağlamayı, taahhüt ederiz.