Bilgi Güvenliği Politikamız

Beta Kimya ve çalışanları olarak, iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla,

 • İlkelerimiz,
  • Güvenilirlik
   • Yetkilendirilmemiş kişiler, kuruluşlar veya başka işletim sistemlerinin bilgiye erişilebilirliğini veya ulaşılabilirliğini engellemek
  • Bütünlük
   • Varlıkların bütünlüğünü ve doğruluğunu korumak
  • Erişilebilirlik
   • Yetkilendirilmiş kişiler ile erişimi ve kullanılabilirliği sağlamaktır.

Bu ilkeler doğrultusunda,

Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ISO 27001 standardı gerekliliklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmeyi; sistem uygunluğunun, doğruluğunun ve etkinliğinin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlamayı,

Bilgi güvenliği süreçleri ile ilgili güvenlik ihtiyaçları, riskler, tehlikeler ve zafiyetleri tanımlamayı, değerlendirmeyi ve gerekli yönetim sistemini kurmayı,

Risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını ortaya koymayı, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmeyi ve uygulamayı, teknolojik beklentileri ve gelişmeleri sürekli gözden geçirerek riskleri takip etmeyi,

Faaliyet alanımızdaki ve Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal mevzuata ve üçüncü taraflar ile yapılan sözleşmelere uyum sağlamayı,

Firmamıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik üzerindeki risklerinin farkında olmayı ve bu riskleri değerlendirerek yönetmeyi,

Bilgi Güvenliği risklerini en aza indirgemek için, kullanıcıların ve çalışanların bilgi güvenliği ile ilgili farkındalığını arttırmayı, sorumluluklarının bilincine varmalarını sağlamayı,

Kişisel bilgilerin korunmasını sağlamayı,

Süreçlerde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmeyi, iş sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği risklerinin etkisini azaltmayı ve iş sürekliliğini sağlamayı,

taahhüt ederiz.